ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន
នាទីសួនកំណាព្យ៖ ច្បាប់ ឃរាវាសចតុរ័ង្ស
និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ លោក គីម រដ្ឋា
សូត្រដោយ៖ លោក ចាន់ សុធី
កំដរទ្រខ្មែរដោយ៖ លោក ចិក សំណាង
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ក្នុងនាទីសួនកំណាព្យរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០