ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ៤០០នាក់ នៅស្រុកស្វាយលើ

AKP ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នំា២០១៨–

ឯកឧត្តម ឃឹម ប៊ុនសុង អភិបាលខេត្តសៀមរាប និងលោកជំទាវ អញ្ជើញជួបសំណេះសំ ណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ៤០០នាក់ នៅឃុំខ្នងភ្នំ ស្រុកស្វាយលើ ខេត្តសៀមរាប នាថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។

រូបថត៖ ឃុត សៅ