ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន ថ្ងៃ ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

កម្មវិធីយល់ដឹងពីសមាគមអាស៊ាន

អានដោយលោក៖ ប៊ូ ម៉េងយូ

ចាក់ផ្សាយ៖ រៀងរាល់ថ្ងៃ អង្គារ ព្រហស្បតិ៍ និង សៅរ៍ វេលាម៉ោង១៥ម៉០០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz

ផលិតជាសំឡេង៖ ដោយនាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា