ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាង១០០នាក់ ទស្សនកិច្ចតំបន់សាក ល្បងវេជ្ជសាស្រ្តទេសចរណ៍ Hainan Boao Lecheng

AKP ហៃណាន, ប្រទេសចិន ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៨ –អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា និងអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រមាណជាង ១០០នាក់ បានធ្វើទស្សន កិច្ចទៅកាន់តំបន់សាកល្បងវេជ្ជសាស្រ្តទេសចរណ៍Hainan Boao Lecheng នៅកោះហៃណាន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលាឆ្នាំ២០១៨នេះ។

ដំណើរទស្សនកិច្ចត្រូវបានរៀបចំដោយរដ្ឋបាលកោះហៃណាននៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន People’s Daily សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ ដែលជាផ្នែក មួយនៃវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឆ្នាំ២០១៨ អំពីគោលនយោបាយខ្សែ ក្រវាត់មួយផ្លូវមួយ។ គម្រោងតំបន់សាកល្បងវេជ្ជសាស្រ្តទេសចរណ៍ Hainan Boao Lecheng នេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដែលជាគម្រោងទីក្រុងបៃតង ឈានមុខគេនៅក្នុងពិភពលោក ដែលរួមបញ្ចូលនូវការស្តារឡើងវិញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ការ អភិរក្សថាមពលអេកូឡូស៊ី និងការការពារបរិស្ថាន។ គម្រោងនេះ ជាគម្រោងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តហៃណាន ដែលជួយពន្លឿនការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តសំណង់សម្រាប់ខេត្តដែលជាតំបន់ ទេសចរណ៍អន្តរជាតិមួយនេះ។ គម្រោងនេះ ក៏មានគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម វេជ្ជសាស្រ្ត ការថែទាំមនុស្សចាស់ ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្រ្ត និងឧស្សាហកម្មវេជ្ជសាស្រ្តទេស ចរណ៍ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត៕

ដោយ យា ចិន្តាខន្តី