ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ល្ខោននិយាយរឿងៈ អាថកំបាំង វិមានក្រហម (ភាគទី១)

ល្ខោននិយាយរឿងៈ អាថកំបាំង វិមានក្រហម (ភាគទី១)

និពន្ធដោយៈ លោក ប៊ុន ហឿម

ដឹកនាំសម្តែងដោយៈ លោកស្រី ខន សុវណ្ណដា

សម្តែងដោយៈ ក្រុមសិល្បៈនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

បញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយៈ លោក អ៊ុយ សន្តិសៀន ចាក់ផ្សាយៈ រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ និង អាទិត្យ វេលាម៉ោង ១២ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា