ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ ការថែរទាំនិងការពាត្រីនៅកម្ពុជា

ចាប៉ីឆ្លងឆ្លើយៈ ការថែរទាំនិងការពាត្រីនៅកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយៈ វេលាម៉ោង ២០ម៉៣០ តាមរយៈវិទ្យុជាត់កម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz ថ្ងៃទី29 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018

ច្រៀងដោយៈ លោក សាន សុវណឌឿន និង អ្នកនាង អ៊ូច សាវី

ផលិតដោយៈ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីផ្សាយ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា