ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

នាទីនារីរតនៈ៖ កិច្ចសម្ភាសន៍លោកស្រី ស ស៊ីណែត ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ កិច្ចសម្ភាសន៍លោកស្រី ស ស៊ីណែត ស្តីពីអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក ថ្ងៃទី 0៦ ធ្នូ ២០១៨ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz