ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ រឿងនិទាន សំនៀង

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ៖ រឿងនិទាន សំនៀង ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា…

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៨)

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៨) សម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ទី ជីហួត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបូរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង…

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៧)

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៧) សម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ទី ជីហួត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបូរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង…

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៦)

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៦) សម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ទី ជីហួត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបូរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង…

បទ៖​ មោទនភាពអង្គរ (អ៊ុង នីនិច)

បទ៖​ មោទនភាពអង្គរ (អ៊ុង នីនិច) និពន្ធបទភ្លេង និងទំនុកច្រៀងដើម៖ លោក អ៊ុក ស៊ីណារ៉េត ទំនុកច្រៀងថ្មី៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង សម្រួលតន្ត្រី៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ ច្រៀងដោយ៖ កញ្ញា អ៊ុង នីនិច រចនារូបភាព៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ ផលិតដោយ៖…

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៥)

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៥) សម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ទី ជីហួត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបូរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង…

សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍

សមិទ្ធិផល៥ឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងវិស័យគមនាគមន៍ រៀបរៀងអត្ថបទដោយ៖ លោក ហុក សុខរិន អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖ វិទ្យុជាតិកម្ពុជាAM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំFM105.70MHz ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា…

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៤)

យីកេរឿង៖ មាយើង(ភាគទី៤) សម្រួលខ្លឹមសារដោយ៖ ទី ជីហួត ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោក វណ្ណ ស៊ុនហេង រចនារូបភាព៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈបូរាណនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង…

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ

នាទីបទចម្រៀងជ្រើសរើសអមដោយអត្ថាធិប្បាយ និពន្ធអត្ថបទដោយ៖ លោកស្រី ស៊ុម គឹមហ៊ាប ទីព្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន អត្ថាធិប្បាយដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ និង អ្នកនាង សុត ស៊ីណាមុនី បច្ចេកទេសនិងបញ្ចូលបទភ្លេងដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ ចាក់ផ្សាយ៖…

ល្ខោននិយាយរឿង៖ កូនក្រៅខាន់ស្លា ផ្កាក្រៅរបង(ភាគទី១)

ល្ខោននិយាយរឿង៖ កូនក្រៅខាន់ស្លា ផ្កាក្រៅរបង​​​​​(ភាគទី១) និពន្ធដោយ៖ លោក ប៊ុន ហឿម ដឹកនាំសម្តែងដោយ៖ លោកស្រី ជៀម ស៊ីណាត បញ្ចូលសូរស័ព្ទដោយ៖ អ្នកនាង ហ៊ុល កុលធីតា សម្តែងដោយ៖ ក្រុមសិល្បៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា…