ប្លែក លឿន ទុកចិត្តបាន នៅពេលណា ទីណាក៏បាន

H.E. Khieu Kanharith Grants Interview to NICE TV

AKP Phnom Penh, July 19, 2018— Minister of Information H.E. Khieu Kanharith (Pic. 1) grants an interview to NICE TV over the information and broadcasting sector in Cambodia and the relations between Cambodia and China on the…

Cambodian Information Minister Gives Interview to Xinhua

AKP Phnom Penh, July 19, 2018— Cambodia's Information Minister H.E. Khieu Kanharith (Pic. 1) gives here this afternoon an interview to Chinese News Agency Xinhua on the relations between Cambodia and China, on the occasion of the…

ឯកឧត្តម ស ថាវី អញ្ជើញជាអធិបតី អបអរសាទរបុណ្យរុក្ខទិវា និងទិវាមច្ឆាជាតិ នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ 

AKP ឧត្តរមានជ័យ ឯកឧត្តម ស ថាវី អភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យ អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីអបអរសាទរបុណ្យរុក្ខទិវា និងទិវាមច្ឆាជាតិ និងចូលរួមដាំកូនឈើ និងលែងកូនត្រី នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យ នាថ្ងៃទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។ រូបថត៖ ទិត ស្រ៊